شش عامل كليدي موفقيت شركت ها براي نوآوري باز

شش عامل كليدي موفقيت شركت ها براي نوآوري باز(همراه با مثال هايي از تجربيات شركت General Electric) ١-اهداف روشن ٢- تسهيل همكاري ٣- شفافيت ٤- پيداش مشاركت كنندگان ٥- يافتن كانال هاي درست ارتباطي با مشاركت كنندگان ٦- تعهد

دانلود فایل