شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "سیستم آب شیرین کن" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.

ارسال پاسخ

شماره درخواست : RFP399704079
تاریخ اعلام :97/5/21
تاریخ انقضا : 97/6/9


عنوان نیاز فناورانه :

سیستم آب شیرین کن

پیشینه موضوع :

تقریباً 6/8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از خاک‌های اراضی کشور دارای درﺟﺎت ﺷﻮري متفاوتی هستند. چنانچه یون­های جذب‌شده به‌وسیله ذرات خاک از نوع یون‌های دو ظرفیتی مانند کلسیم و منیزیم باشند، خاک از خصوصیات فیزیکی خوبی برخوردار خواهد شد، اما آبیاری مداوم با آب شور باعث می‌شود که یون‌های تک‌ظرفیتی مانند سدیم جایگزین این یون‌های دو ظرفیتی گردد. اگر 10 درصد کاتیون‌های جذب‌شده ذرات خاک را سدیم تشکیل دهد، آنگاه به علت پراکنده شدن ذرات، خاک ساختمان خود را از دست می‌دهد و نفوذپذیری در آن کاهش می‌یابد. هرچه بافت خاک ریزتر باشد (مانند خاک رس) قابلیت تخریب ساختمان خاک بیشتر می‌شود و عدم استفاده از آب شور جهت آبیاری ضرورت بیشتری پیدا می­کند.

 کشور ایران با داشتن 1 درصد جمعیت جهان، تنها حدود 36/0 درصد از آب شیرین قابل‌استفاده را در اختیار دارد که طبق تخمین‌ها حدود 70 درصد از این منابع برداشت شده است، لذا این نیاز احساس می­گردد که جهت استفاده از آب‌های شور و نمک‌زدایی آن­ها اقدام لازم صورت پذیرد. پنج فناوري عمده به‌منظور زدودن نمک و دیگر مواد جامد غیرقابل‌حل از آب وجود دارد که عبارت‌اند از: تقطیر، اسمز معکوس (RO)­، الکترودیالیز، تبادل یونی و نمک‌زدایی انجمادي. این روش‌ها را می‌توان به دو دسته‎ کلی فرآیندهای حرارتی و فرآیندهای غشایی تقسیم کرد.

لطفا برای اطلاعات تکمیلی فایل پیوست را دانلود و مطالعه نمایید.

شرح نیاز فناورانه :

توزیع منابع آب در کشور ایران نامتوازن می­باشد و بالغ بر 70 درصد ذخایر کشور نیز در نیمه غربی کشور قرار دارند. عمده این ذخایر نیز در فصلی در دسترس هستند که امکان بهره‌برداری زراعی وجود ندارد. همچنین ﻓﻘﺪان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﮑﻞ آب را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و باعث اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ سفره‌های آب زیرزمینی و درنتیجه ﺷﻮر ﺷﺪن ﺳﻄﺢ سفره‌ها شده است، به‌گونه‌ای ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻘﺎط به‌ویژه استان‌های مرکزی ﮐﺸﻮر آب ﺑﺴﯿﺎري از چاه‌ها به دلیل شور شدن قابل‌استفاده نیستند. همچنین وجود عناصر سمی و آلودگی‌های صنعتی، اهمیت استفاده از تصفیه آب کشاورزی را دوچندان کرده است.

به دلیل استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و خشک‌سالی‌های اخیر، مزارع شرکت متقاضی با بحران کمبود آب روبه­رو شده‌ است. اکثر منابع آبی این مزارع به‌صورت چاه با EC بین ds/m10-23 می­باشد و با توجه به پیشروی منابع آب شور به چاه­های کشاورزی، آبیاری محصولات کشاورزی با مشکلات عمده­ای مواجه شده است. ﺷﻮري آب ﮐﺸﺎورزي علاوه بر ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ کیفیت محصولات، به‌مرورزمان موجب سمی شدن یا سوختگی حاشیه برگ­های گیاه می‌گردد. همچنین شوری آب ﮐﺸﺎورزي باعث ﺷﻮر و ﺳﺪﯾمی ﺷﺪن ﺧﺎك، بایر شدن و از بین رﻓﺘﻦ آن می­شود و رشد یکنواخت در سطح مزرعه از بین می­رود. با توجه به این‌که خاک منطقه موردنظر، دارای بافت متوسطی (clay- loamy) می­باشد و عمده محصول کشت‌شده در این مزارع پسته، یونجه و جو است، EC حدود ds/m2 برای آب کشاورزی مناسب می­باشد.

لطفا برای اطلاعات تکمیلی فایل پیوست را دانلود و مطالعه نمایید.

فازهای پروژه و یا برنامه اجرایی :

  • مرحله اول - دریافت پروپوزال‌ها (حداکثر تا 09 شهریورماه 97)
  • مرحله دوم- داوری پروپوزال‌ها و تعیین پروپوزال منتخب (از 31 شهریور ماه97)

حوزه های کلیدی موفقیت :
  1. راه‌حل‌ها و پیشنهادها باید الزامات زیر را رعایت نمایند:

 

  • در صورت داشتن پساب، رعایت استاندارد کیفیت آب برای حفاظت محیط‌زیست (اکوسیستم‌های آبی)
  • تبدیل آب چاه با EC بین ds/m10-23 به EC حدود ds/m2
  • شیرین کردن 8 لیتر آب در ثانیه (دبی آب شیرین خروجی L/s8)
  • ارائه کلیه خدمات نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری
  • کاربری آسان به صورتی که کشاورزان با سطح مهارت و سواد متوسط قابلیت بهره‌برداری از سیستم را دارا باشند. 
  • هوشمندی سیستم و قابلیت شوک پذیری در برابر آب‌های ورودی
  • قابلیت جابه‌جایی سیستم از نقطه‌ای به نقطه دیگر

تمامی پروپوزال‌ها باید از طریق ایمیل Proposal@boomerangtt.com یا سایت شبکه خدمات نوآوری بومرنگ در قالب پروپوزال از پیش طراحی‌شده ارسال گردند (قسمت پایین صفحه مربوط به نیاز فناورانه، گزینه ارسال پاسخ). علاوه بر قالب پروپوزال باید فایل رزومه و معرفی شرکت نیز ارسال گردد.

تاریخ عنوان فایل عملیات
97/5/21 RFP دانلود فایل
97/5/21 Proposal Template دانلود فایل
ارسال پاسخ