شبکه خدمات نوآوری بومرنگ با دارا بودن شبکه اطلاعاتی و ارتباطی منسجم از افراد و شرکت های فناور و نوآور در داخل و خارج از کشور و نیز سابقه عملیاتی در رفع نیازهای فناورانه تولیدکنندگان با رویکرد نوآوری باز، ضمن شناسایی نیازهای فناورانه بنگاه های تولیدی و خدماتی، با ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه نوآوری و تبادل فناوری، زمینه مناسبی را برای نوآوری و کاهش هزینه های تحقیق و توسعه در جهت رفع نیازهای فناورانه متقاضیان فراهم می آورد.

نمونه ها

در زیر نمونه ای از یک نیاز فناورانه بنگاه تولیدی که از طریق شبکه خدمات نوآوری بومرنگ رفع گردید؛ قابل مشاهده می باشد.

فرایندها


1- شناسایی نیاز فناورانه

مساله و نیاز فناورانه متقاضی شناسایی می شود

2- کدینگ و مستندسازی نیاز فناورانه

مساله و نیاز فناورانه در قالب فرمت RFP به صورت کاملا فنی و تخصصی مستندسازی می شود

3- جستجو و رصد فناوری

فرآیند جستجو و رصد فناوری برای پاسخگویی به نیاز مطرح شده از طریق شبکه سازی فناوری در داخل و خارج از کشور صورت می گیرد.

4- ارزیابی راهکارها

فرآیند ارزیابی فناوری ها و توانمندی های صاحب طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

5- انتخاب فناوری و مجری توانمند

فناوری مناسب و تیم توانمند انتخاب می گردد

6- عقد قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری و تبادل فناوری با نظارت و مشاوره بومرنگ، بین متقاضی و صاحب طرح منعقد می گردد.

ارسال نیاز فناورانه

کلیه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران(متقاضیان فناوری) می توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال آن از طریق پست الکترونیک RFP@boomerangtt.com و یا سایت، درخواست و نیاز فناورانه خود را به منظوررفع آن از طریق شبکه خدمات نوآوری بومرنگ اعلام نموده و در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188398543 تماس حاصل نمایند.

فرم مربوطه را ازاینجا دانلود کنید.