شبکه خدمات نوآوری بومرنگ با دارا بودن شبکه اطلاعاتی و ارتباطی منسجم از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و نیز سابقه عملیاتی در تجاری سازی طرح ها و نوآوری ها، ضمن شناسایی طرح ها و فرصت های مناسب سرمایه گذاری، با ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه تجاری سازی و مالکیت فکری، زمینه مناسبی برای ورود طرح ها به بازار را فراهم می آورد.

نمونه ها

در زیر نمونه ای از طرح و نوآوری که از طریق شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به مرحله تجاری سازی رسیده است؛ قابل مشاهده می باشد.

فرایندها


1- جذب طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

طرح ها و نوآوری هایی که از پتانسیل سرمایه گذاری مناسبی برخوردار باشند؛ شناسایی می شوند.

2- مستندسازی طرح ها

اطلاعات فنی و اقتصادی طرح ها به صورت جامع و کامل مستندسازی می شود

3- ارزیابی طرح ها

ابعاد فنی و اقتصادی طرح ها از نقطه نظر سرمایه گذاری و اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

4- شناسایی و جذب سرمایه گذار

سرمایه گذارهای مناسب طرح توسط بومرنگ شناسایی و برای مذاکره با صاحب طرح انتخاب می گردند.

5- برگزاری جلسه مذاکره

جلسه مذاکره B2B بین سرمایه گذار و صاحب طرح به منظور جمع بندی شرایط همکاری انجام می شود.

6- عقد قرارداد

قرارداد سرمایه گذاری و تجاری سازی با نظارت و مشاوره بومرنگ، بین سرمایه گذار و صاحب طرح منعقد می گردد.

ارسال طرح

کلیه صاحبان فناوری که دارای طرح و نوآوری مناسب و سودآور هستند می توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال آن از طریق پست الکترونیک Tech@boomerangtt.com و یا سایت، درخواست خود را به منظور تجاری سازی طرح های خود از طریق شبکه خدمات نوآوری بومرنگ اعلام نموده و در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188359612 تماس حاصل نمایند.

فرم مربوطه را ازاینجا دانلود کنید.