شبکه خدمات نوآوری بومرنگ در راستای ماموریت خود در زمینه تبادل فناوری، ضمن شناسایی نیازها و مسائل فناورانه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و مستندسازی آن ها در قالب فرمت RFP، اقدام به رفع آنها و ارائه راهکارهای نوآورانه از طریق شبکه متخصصان و فناوران بیرون سازمانی(رویکرد نوآوری باز) می نماید.

نمونه ها

در زیر نمونه ای از یک نیاز فناورانه بنگاه تولیدی که از طریق تیم های متخصص و نوآور عضو شبکه خدمات نوآوری بومرنگ رفع گردید؛ قابل مشاهده می باشد.

فرایندها

1- جستجوی نیاز فناورانه در سایت

از طریق لیست نیازهای سایت، مواردی که از بعد فنی و اجرایی قابلیت پاسخگویی به آن وجود دارد توسط متخصص انتخاب می شود.

2- ارسال پروپزال

با عنایت به موارد و شاخص های مطرح شده در فرم RFP، پروپزال توسط متخصص تکمیل و برای بومرنگ ارسال می شود.

3- بررسی پروپزال

پیشنهادات درج شده در پروپزال توسط تیم ارزیابی بومرنگ بررسی می گردد.

4- انتخاب پروپزال های برتر

پیشنهادات اجرایی و مناسب برای معرفی به متقاضی توسط بومرنگ انتخاب می شود.

5- برگزاری جلسه مذاکره

جلسه مذاکره B2B بین متقاضی و متخصص به منظور جمع بندی شرایط همکاری انجام می شود.

7- عقد قرارداد

قرارداد مشارکت و تبادل فناوری با نظارت و مشاوره بومرنگ، بین متقاضی و صاحب طرح منعقد می گردد.

ارسال توانمندی ها

کلیه شرکت ها و افراد فناور و متخصص که علاقه مند به دریافت نیازهای فناورانه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران هستند؛ می توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال آن از طریق پست الکترونیک exp@boomerangtt.com و یا سایت، توانمندی خود را به شبکه خدمات نوآوری بومرنگ اعلام نموده و در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188359612 تماس حاصل نمایند.

فرم مربوطه را ازاینجا دانلود کنید.